قرعه کشی بر اساس شماره افراد شرکت کننده

در این قرعه کشی شما تعداد کل نفرات را مشخص می کنید و طبق تعداد نفری که می خواهید در قرعه کشی برنده شوند با کلیک بر روی انجام قرعه کشی برای شما انجام می شود.تعداد کل شرکت کنندگان را وارد نمایید. مثال: 49.
حداکثر تعداد برنده را مشخص کنید. مثلا: 6.
حداکثر رزرو شدگان تا چه شماره ای از شرکت کگنندگان باشند. مثلا: 20.
تعداد توپ های رزرو را مشخص کنید. مثلا: 2.